کد خبر 128178

شرکت پلیمر آریا ساسول در سال مالی 1400 با رشد 22 درصدی نسبت به سال قبل موفق به تحقق سود 979.1 تومانی به ازای هر سهم شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پلیمر آریا ساسول در سال مالی 1400 درآمد عملیاتی 26532 میلیارد تومانی با بهای تمام شده 13804 میلیارد تومانی شناسایی کرده است؛ درآمد عملیاتی 47 درصد و بهای تمام شده آن 71 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته‌ است. 

از مجموع فروش شرکت 8709 میلیارد تومان مربوط به فروش داخلی و 17823 میلیارد تومان آن مربوط به فروش صادراتی بوده است که هرکدام به ترتیب 83 و 34 درصد بیشتر از سال قبل شده‌اند.

سودناخالص و سودعملیاتی آریا به ترتیب با رشد 28 و 10 درصدی نسبت به سال مالی قبل به 12728 و 11968 میلیارد تومان رسیده‌اند.

 حاشیه سود ناخالص به 48 درصد رسیده است که کاهش 7 درصدی را نسبت به سال 1399 نشان می‌دهد. 

آریا در این سال مالی سودخالص 13464 میلیارد تومانی معادل 979.1 تومان به ازای هر سهم شناسایی کرده که 22 درصد بیشتر از سود سال قبل شرکت بوده است.  

 

ارسال نظر

تازه ها