کد خبر 128129

درآمدزایی شرکت‌های تولیدکننده انواع روانکار حاضر در بورس طی سال 1400 نشان می‌دهد بالاترین درآمد فصلی «شبهرن» در زمستان ، «شنفت» در پاییز، «شسپا» در تابستان ، «شرانل» در پاییز و «شپاس» در زمستان رقم خورده است.

درآمد فصلی شبهرن در سال 1400

نفت بهران در زمستان با درآمد 3599.6 میلیارد تومانی افزایش 52 درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال داشته و 14 درصد بیشتر از پاییز فروش داشته است. شبهرن از بهار تا زمستان روند صعودی در درآمدزایی داشته و بدین ترتیب بالاترین درآمد در فصل زمستان و کمترین در فصل بهار رقم خورده است. 

شبهرن

درآمد فصلی شنفت در سال 1400

نفت پارس با درآمد 1736.3 میلیارد تومانی تقریبا هم‌سطح با پاییز فروش داشته اما نسبت به دوره مشابه قبلی رشد 33 درصدی را نشان می‌دهد. در سه فصل تابستان ، پاییز و زمستان فروش‌های نفت پارس تقریبا یکسان بوده و با اختلاف کمی همراه بوده است. 

شنفت

درآمد فصلی شسپا در سال 1400

نفت سپاهان در زمستان به درآمد 3303.9 میلیارد تومانی رسیده که 31 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی و 4 درصد کمتر از پاییز است.بالاترین درآمد فصلی شسپا در تابستان و پایین‌ترین در بهار به دست آمده است. 

شسپا

درآمد فصلی شرانل در سال 1400

نفت ایرانول در زمستان به درآمد 2409.2 میلیارد تومانی رسیده و افزایش 36 درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی داشته اما نسبت به پاییز افت 6 درصدی را نشان می‌دهد.بالاترین درآمد فصلی شرانل به ترتیب در پاییز، زمستان ، تابستان و بهار به دست آمده است. 

شرانل

درآمد فصلی شپاس در سال 1400

نفت پاسارگاد در زمستان با درآمد 2431.8 میلیارد تومانی افزایش 36 درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال و 6 درصدی نسبت به پاییز داشته است. درآمدزایی شپاس از بهار تا زمستان به ترتیب از کم به زیاد رخ داده ، بنابراین زمستان بیشترین فروش شپاس به ثبت رسیده است. 

شپاس

ارسال نظر

تازه ها