کد خبر 126221

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا که در بهمن ماه با کاهش مقدار تولید و فروش مواجه شده، با افت 5 درصدی نسبت به ماه قبل 2438 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در بهمن‌ماه با افت 5 درصدی نسبت به ماه قبل و رشد 11 درصدی نسبت به میانگین 10 ماهه مبلغ 2438.5 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است.

مبلغ فروش بوعلی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه یازدهم به رقمی بالغ بر 24419 میلیارد تومان رسیده که 116 درصد بیشتر از فروش شرکت در مدت مشابه سال قبل بوده است.

مقدار تولید شرکت در این ماه با کاهش 33 درصدی حدود 107 هزار تن و مقدار فروش آن با کاهش 11 درصدی حدود 126 هزار تن گزارش شده است.

نرخ فروش برش سنگین که قسمت عمده مبلغ فروش داخلی را تشکیل می دهد با 14 درصد افزایش در بهمن نسبت به ماه گذشته به 19.4 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.

همچنین نرخ رفرمیت به عنوان محصول صادراتی اصلی شرکت با 9 درصد افزایش در بهمن ماه 20.5 میلیون تومان به ازای هر تن بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها