کد خبر 126204

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران یازدهمین ماه از سال مالی 1400 را با فروش 86 میلیارد تومانی به پایان برد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران با نماد معاملاتی کیمیا در بهمن ماه به به درآمد 86.4 میلیاردتومانی رسیده و در مقایسه با دی رشد 14 درصدی را تجربه کرده است. 

جمع درآمد 11 ماهه کیمیا به 593.1 میلیارد تومان رسیده و افزایش 111 درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی داشته است.

مقدار فروش کیمیا افت 9 درصدی داشته است ؛ کیمیا در دوره 11 ماهه پارسال هیچ صادراتی نداشته درحالی که در سال جاری از محل صادرات درآمد 78.3 میلیارد تومانی به دست آورده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها