کد خبر 125410

نمادهای گروه کاشی و سرا‌میک سه فصل گذشته را با روندی مثبت پشت سر گذاشته‌اند و توانسته‌اند سودهای خوبی را رقم بزنند.

سودسازی فصلی کساوه 

کاشی و سرامیک ساوه پس از آنکه بالاترین رقم سود خالص فصلی را در تابستان رقم زد در پاییز با افت همراه شد و به سود خالص ۶۳.۷ میلیارد تومانی‌برابر هر سهم ۱۲۰.۵ تومان رسیده است.

IMG_20220217_094711_034

سودسازی فصلی کحافظ 

کاشی و سرامیک حافظ با سود خالص ۳۸.۳ میلیارد تومان در پاییز بالاترین رقم سود فصلی را به دست آورده است.

IMG_20220217_094948_168

سودسازی فصلی کلوند 

کاشی و سرامیک‌ الوند پس از آنکه بالاترین رقم سود را در فصل تابستان رقم زد در پاییز با سود خالص ۳۸.۱ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۹۵.۴ تومان محقق کرده است.

IMG_20220217_102544_076

سودسازی فصلی کترام 

کترام با روند صعودی سودسازی بهار تا پاییز را پشت سر گذاشته و در سومین فصل از سال مالی خود با سود خالص ۱۹.۷‌میلیارد تومانی به ازای هر سهم ۶۷.۱ تومان سود محقق کرده است.

IMG_20220217_122631_775

سودسازی فصلی کسعدی 

کاشی و سرامیک‌‌ سعدی با سودخالص ۱۲.۳ میلیارد تومانی در فصل پاییز بالاترین رقم سود فصلی را ساخته و برای هر سهم سود ۲۴.۷ تومانی رقم زده است.

IMG_20220217_122750_642

ارسال نظر

تازه ها