کد خبر 123205

شرکت پتروشیمی خراسان 9 ماه ابتدایی سال مالی 1400 با رشد 158 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 2667 میلیارد تومان سودخالص محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی خراسان در دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه سال مالی جاری 4090.5 میلیارد تومان درآمد عملیاتی با 167 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل، با بهای تمام شده‌ی 1237.2 میلیارد تومانی کسب کرده است.

از مجموع فروش شرکت در این دوره 1673.1 میلیارد تومان متعلق به فروش داخلی و 2417.4 میلیارد تومان از طریق صادرات حاصل شده است.

سودناخالص و سودعملیاتی خراسان در این دوره به ترتیب با 166 و 169 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2853.3 و 2735.1 میلیارد تومان رسیده‌اند.

شرکت در 9 ماه نخست سال مالی 1400 قادر به شناسایی 2666.5 میلیارد تومان سود خالص معادل 1489.8 تومان به ازای هر سهم شده، که در قیاس با 9 ماهه سال قبل 158 درصد رشد داشته است.

مقدار فروش اوره داخلی با افزایش 8 درصدی نسبت به سال قبل 164 هزار تن و اوره صادراتی با رشد 11 درصدی حدود 221 هزار تن گزارش شده است.

نرخ فروش داخلی این محصول 118 درصد و نرخ فروش صادراتی آن 127 درصد نسبت به 9 ماهه 99 رشد داشته است.

Capture

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها