کد خبر 122365

فروش شرکت مبین انرژی خلیج فارس در ماه نهم از سال مالی 1400 به 1770 میلیارد تومان رسیده که رکورد جدیدی برای شرکت به حساب می‌آید.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت مبین انرژی خلیج فارس در آذرماه نسبت به ماه قبل و میانگین 8 ماهه به ترتیب رشد 30 و 18 درصدی داشته و 1770 میلیارد تومان درآمد به دست آورده است.

مجموع فروش مبین از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه به بیش از 15470 میلیارد تومان رسیده، که در قیاس با مدت مشابه سال قبل 110 درصد بیشتر بوده است.

مقدار فروش گاز خوراک شرکت با کاهش 12 درصدی نسبت به آبان در این ماه 274 میلیون متر مکعب گزارش شده است.

نرخ فروش گاز خوراک در آذرماه با رشد 25 درصدی نسبت به ماه قبل به 3.3 هزار تومان به ازای هر متر مکعب رسیده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها