کد خبر 121769

کربن ایران در دوره ۹ ماهه افزایش ۱۰۰ درصدی درآمد را گزارش کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فروش شرکت کربن ایران در آذرماه حدود 79 میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان 8 درصد افت داشته است.

مقدار تولید دوده و فروش آن در آذر به ترتیب برابر با 3،855 و 3،129 تن بوده که مقدار تولید 42 درصد افزایش اما مقدار فروش 7 درصد نسبت به آبان ماه کاهش داشته است.

نرخ فروش دوده در آذر ماه به طور میانگین حدود 25.2 میلیون تومان بوده است که کمتر از 1 درصد نسبت به آبان ماه کاهش داشته است.

مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به رقمی بالغ بر 716.2 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 108 درصد رشد را نشان می دهد.

ارسال نظر

تازه ها