کد خبر 121548

شرکت ماشین‌سازی اراک در یک ساله منتهی به شهریور 1400 با جهش 424 درصدی نسبت به سال قبل بیش از 110 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ماشین‌سازی اراک سال مالی منتهی به شهریور دارد. 

فاراک در دوره 12 ماهه و در صورت مالی تلفیقی به درآمد عملیاتی 1394.2 میلیارد تومانی رسیده که 131 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است. 

بهای تمام شده فاراک 1190 میلیارد تومان بوده که 125 درصد بیشتر از دوره قبلی است. 

سود ناخالص با رقم 204 میلیارد تومان افزایش 178 درصدی در قیاس با دوره مشابه پارسال داشته و سود عملیاتی افزایش 281 درصدی را با رقم 133 میلیارد تومان نشان می‌دهد.

سود خالص فاراک در سال مالی منتهی به شهریور 1400 افزایش چشمگیر 424 درصدی داشته و به رقم 110.2 میلیارد تومان رسیده است. 

سود خالص برای هر سهم به علت افزایش سرمایه 128 درصدی در این دوره ، رشد کمتری نسبت به سود خالص داشته و با افزایش 133 درصدی برابر 77 ریال برای هر سهم محقق شده است. 


 

ارسال نظر

تازه ها