کد خبر 120370

هیئت مدیره «فگستر» افزایش سرمایه 100 درصدی از مبلغ 50 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، هیأت مدیره شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان افزایش سرمایه 100 درصدی این شرکت از مبلغ 50 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به تصویب رساند.

صورتجلسه گسترش 4000913 -تصویب افزایش سرمایه

ارسال نظر

تازه ها