کد خبر 119650

شرکت صنعتی دوده صنعتی فام 8 ماهه منتهی به آبان سال پیش رو موفق به تحقق فروش خوب 100 میلیارد تومانی شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت دوده صنعتی فام با نماد معاملاتی شصدف در آبان ماه سال مالی 1400 فروش 100 میلیارد تومانی داشته که در قیاس با ماه قبل و میانگین 7 ماهه به ترتیب رشد 19 و 26.5 درصدی داشته است.

مجموع فروش 8 ماهه شصدف با رشد 133 درصدی در قیاس با مدت مشابه سال مالی قبل به 653 میلیارد تومان رسیده است.

مقدار فروش دوده صنعتی در آبان برابر 3،930 که 23 درصد بیشتر از ماه گذشته بوده است.

نرخ فروش دوده صنعتی در آبان ماه به طور متوسط حدود 25.5 میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه 3 درصد کاهش داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها