کد خبر 119495

شرکت گلوکوزان در 12 ماهه منتهی به شهریور 1400 برای هر سهم 35 تومان سود محقق کرد.

گلوکوزان در پایان سال مالی منتهی به شهریور 1400 با درآمد عملیاتی 935.7 میلیارد تومانی و بهای تمام شده 644.9 میلیارد تومانی به ترتیب افزایش 52 و 24 درصدی در قیاس با دوره مشابه پارسال داشته است. 

مقدار فروش غگل در سال مالی مورد بررسی در قیاس با دوره مشابه پارسال افت 25 درصدی را نشان می‌دهد. 

به علت افزایش کمتر بهای تمام شده نسبت به درآمدها سود ناخالص رشد 201 درصدی داشته و به 290.7 میلیارد تومان رسیده است. 

سود عملیاتی با افزایش 216 درصدی برابر 286.6 میلیارد تومان بوده و سود خالص رشد قابل توجه 284 درصدی را با رقم 213.9 میلیارد تومان ثبت کرده؛ بدین ترتیب سودی که به ازای هر سهم محقق شده برابر 35 تومان بوده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها