کد خبر 116434

بررسی درآمد فصلی چند شرکت داروسازی شامل نمادهای دلر، دکپسول، کاسپین، دزهراوی، دامین، نشان می‌دهد دلر در دوره تابستان توانسته عملکرد قابل توجهی را به نام خود ثبت کند.

عملکرد فصلی دلر 

داروسازی اکسیر در بهار امسال با ثبت درآمد 319.4 میلیارد تومانی افزایش 35 درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال داشته است. 

در تابستان امسال افزایش قابل توجه 165 درصدی نسبت به بهار داشته و درآمد 845.3 میلیارد تومانی ثبت کرده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 206 درصدی را نشان می‌دهد. 

 

IMG_20211007_184957_551

عملکرد فصلی دکپسول

دکپسول با درآمد 74.8 میلیارد تومانی در بهار رشد 149 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است. 

درآمد این شرکت در تابستان به 83.8 میلیارد تومان رسیده که 105 درصد بیشتر از دوره مشابه پارسال و 12 درصد بیشتر از بهار سال جاری است. 

 

IMG_20211007_185000_881

عملکرد فصلی کاسپین 

 داروسازی کاسپین در بهار رشد قابل توجهی نسبت به دوره مشابه پارسال رقم نزد و به رشد 9 درصدی درآمد بسنده کرد. 

اما در تابستان با  ثبت درآمد 294.2 میلیارد تومان رشد 122 درصدی در قیاس با دوره مشابه سال گذشته داشته و توانسته 160 درصد بیشتر از بهار امسال درآمد بسازد. 

 

IMG_20211007_185005_291

عملکرد فصلی دزهراوی 

داروسازی زهراوی در بهار امسال به درآمد 122.8 میلیارد تومانی رسیده که 39 درصد بیشتر از بهار 99 بوده است. 

در تابستان 1400 شاهد درآمد 184.6 میلیارد تومانی هستیم که نسبت به تابستان پارسال رشد 39 درصدی و در مقایسه با بهار امسال افزایش 50 درصدی را نشان می‌دهد. 

IMG_20211007_185124_430

عملکرد فصلی دامین

 دکپسول در بهار 1400 با درآمد 105.1 میلیارد تومانی افزایش 20 درصدی نسبت به بهار پارسال داشته است. 

در تابستان با درآمد 138.6 میلیارد تومان شاهد افزایش 18 درصدی درآمد هستیم و در مقایسه با بهار امسال نیز رشد 32 درصدی درآمد به ثبت رسیده است. 

 

IMG_20211007_185229_763

 

 

ارسال نظر

تازه ها