کد خبر 115876

شپدیس که در شهریور آخرین ماه از سال مالی را تجربه کرده است با افزایش ۱۵۳ درصدی درآمد عملکرد یک‌ ساله خود را به پایان برد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی پردیس در آخرین ماه تابستان که آخرین ماه از سال مالی منتهی به پایان‌شهریور 1400 به شمار‌ می‌رود به درآمد 2563.7 میلیارد تومانی‌رسیده و بدین ترتیب مجموع فروش شرکت در سال مالی به پایان رسیده برابر 19,836 میلیارد تومان بوده و رشد 153 درصدی در قیاس با دوره مشابه گذشته را به ثبت رسانده است.

 فروش صادراتی شپدیس در پایان به 14,756.9 میلیارد تومان‌رسیده و رشد 153 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل را نشان می‌دهد.

 مقدار فروش داخلی تغییرات مثبت 22 درصدی و فروش صادراتی تغییرات مثبت 17 درصدی داشته است.

نرخ فروش اوره در داخل رشد 106 درصدی و در بخش صادرات اعزایش 117 درصدی را ثبت کرده است.

ارسال نظر

تازه ها