کد خبر 115322

بررسی صورت مالی واحیا در پایان‌ سال مالی منتهی به خرداد نشان از افزایش ۷۹ درصدی سود خالص دارد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنایع و معادن احیا سپاهان سال مالی منتهی به 31 خرداد دارد. مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت در 12 ماهه منتهی به 31 خرداد 1400 به 954 میلیارد تومان و سود خالص آن به 927 میلیارد تومان رسید ، معادل 927 تومان سود خالص به ازای هر سهم که 79 درصد بیشتر از سال مالی 99 بوده است.  درآمد عملیاتی و سود خالص در سال 1399 به ترتیب برابر 536 و 519 میلیارد تومان بوده است.  (شایان ذکر است در مورد این شرکت، سود تلفیقی اهمیت زیادی دارد و باید منتظر گزارش تلفیقی شرکت بود.)

عمده درآمدهای شرکت در فصل چهارم سال مالی (بهار) شناسایی می شوند. در فصل بهار 1400 واحیا 954 میلیارد تومان درآمد عملیاتی از محل سود سهام کسب کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 84 درصدی نشان می دهد. سود خالص شرکت نیز در این فصل با رشد 84 درصدی نسبت به بهار 1399 به 943 میلیارد تومان (معادل 943 تومان به ازای هر سهم) رسید. 

ارسال نظر

تازه ها