کد خبر 114674

نماد «شسپا» از گروه فرآورده‌های نفتی توانست با داد و ستد بیش از 880 میلیون سهم به ارزش بیش از 335 میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دهد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد «شسپا» از گروه فرآورده‌های نفتی توانست با داد و ستد بیش از 880 میلیون سهم به ارزش بیش از 335 میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دهد.

بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی دراین نماد نشان می‌دهد که میانگین خرید هر کد حقیقی 39 میلیون و میانگین فروش نیز 44 میلیون تومان است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از 93 میلیارد تومان وارد این نماد کرده‌اند.

بعد از شسپا نمادهای برکت و شبندر به ترتیب با 326 و 150 میلیارد تومان توانستند بیشترین ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دهند.

همچنین نمادهای خودرو و خساپا به ترتیب با داد و ستد بیش از 517 و 426 میلیون سهم توانستند بعد از نماد شسپا بیشترین حجم معاملات بازار را از ان خود کنند.

انتهای خبر

 

ارسال نظر

تازه ها