کد خبر 114507

نمادهای کیا، ویسا، کالا، وخارزم، خعمرا و وگردش افزایش سرمایه‌های خود را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساندند.

 به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کیا الکترود شرق، کیا، افزایش سرمایه 37 درصدی از حدود 16 میلیارد تومان به 22 میلیارد تومان از محل سود انباشته را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا، ویسا، افزایش سرمایه 280 درصدی از مبلغ 30 میلیارد تومان به 114 میلیارد تومان، از محل سود انباشته را به ثبت رساند. 

بورس کالای ایران، کالا، افزایش سرمایه 100 درصدی از مبلغ 250 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان که از محل سود انباشته و اندوخته انجام داده بود را در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت کرد. 

سرمایه‌گذاری خوارزمی، وخارزم، افزایش سرمایه 50 درصدی از 1250 میلیارد تومان به 1870 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی و هم‌چنین اندوخته را در مرجع ثبت شرکت‌ها ، ثبت کرد. 

 توسعه و عمران شهرستان نائین، خعمرا، افزایش سرمایه 718 درصدی از مبلغ 8 میلیارد تومان به 65 میلیارد و 454 میلیون و 600 هزار تومان را که از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده بود را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

 بانک گردشگری، وگردش، افزایش سرمایه 150 درصدی از 600 میلیارد تومان به 1500 میلیارد تومان را که از محل مطالبات و آورده نقدی انجام شده بود در مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت کرد. 

ارسال نظر

تازه ها