کد خبر 113928

فولاد مبارکه اصفهان در ادامه روند نزولی درآمد ماه قبل در این ماه نیز با افت ۲۲ درصدی حدود ۹ هزار میلیارد تومان فروش داشت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فولاد مبارکه اصفهان در مرداد با کسب درآمد 8940.2 میلیارد تومان افت 22 درصدی نسبت به تیرماه داشته است. 

فولاد از خرداد تا مرداد روند نزولی کسب درآمد را رقم زده است. 

مجموع درآمد 5 ماهه فولاد مبارکه به 54 هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش 147 درصدی را نسبت به دوره مشابه قبل رقم زده است. 

 مجموع فروش مقداری فولاد در دوره 5 ماهه برابر 3025 هزار تن بوده و افت 6 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها