کد خبر 113744

بیمه کوثر از فروش سهام، سود ٢۶٩ میلیارد تومانی شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت بیمه کوثر اعلام نمود  اقدام به واگذاری سهام به شرح جدول پیوست از مورخ ١۴٠٠.٠۵.٠۵ الی ١۴٠٠.٠۵.٣١ نموده است شایان ذکر است ؛ سود شناسایی شده مبلغ ٢.۶٩٣میلیارد ریال میباشد، همچنین تا تاریخ ١۴٠٠.٠۵.٣١ مبلغ ٣.٨٨١ میلیارد ریال سود حاصل از سرمایه گذاریها(حاصل جمع سودسهام و سود خرید و فروش سهام)محقق گردیده است.

ارسال نظر

تازه ها