کد خبر 113685

شرکت شیشه همدان در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ با رشد ۸۳ درصدی در مقایسه با سال مالی قبل حدود ۲۶۵ میلیارد تومان سودخالص شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت شیشه همدان با نماد معاملاتی کهمدا که سال مالی منتهی به خرداد دارد، در سال مالی سپری شده با رشد ۶۵ درصدی درآمد عملیاتی ۴۳۷ میلیارد تومانی با بهای تمام شده ۲۶۴ میلیارد تومانی کسب کرده است. 

سودناخالص و سود عملیاتی شرکت به ترتیب با رشد ۷۶ و ۸۰ درصدی به ۲۵۴.۵ و ۲۴۳ میلیارد تومان رسیده است. 

مجموع درآمدهای غیرعملیاتی شرکت در این سال مالی به بیش از ۱۲ میلیارد تومان رسیده است که ۱۱.۴ میلیارد تومان آن سود حاصل از سپرده‌ها و ۸۳۵ میلیون تومان آن درآمد سود سهام بوده است.

کهمدا در این سال مالی با رشد ۸۳ درصدی سود خالص ۲۶۴.۵ میلیارد تومانی شناسایی کرده است.

حاشیه سودناخالص با ۷ درصد افزایش و حاشیه سودخالص با ۱۱ درصد افزایش در قیاس با سال گذشته به ترتیب به ۵۸ و ۶۰ درصد رسده‌اند.

همچنین سودشناسایی شده به ازای هر سهم در این دوره با سرمایه جدید، ۹۱.۸ تومان بوده است.

 

بررسی فروش داخلی و صادراتی شرکت

کهمدا در سال مالی منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۰ ، مقدار ۷۱۹۹۰ تن انواع ظروف شیشه‌ای بطر و جار در بازار داخلی و ۳۲۳۶ تن از طریق صادرات به فروش رسانده که در مقایسه با سال قبل تفاوت چندانی نداشته است. 

نرخ فروش داخلی محصول با ۶۲ درصد افزایش به ۵.۸ میلیون تومان و و نرخ فروش صادراتی با ۶۵ درصد افزایش به ۵.۶ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها