کد خبر 113672

هیأت مدیره نوش مازندران افزایش سرمایه ١٨۶ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه خبرى بااقتصاد، پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 350,000ریال به مبلغ 1,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور بهینه نمودن ساختار سرمایه و کاهش هزینه های مالی که در تاریخ 1400/05/24 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.

 

ارسال نظر

تازه ها