کد خبر 113580

صنایع بهداشتی ساینا در دوره ۶ ماهه امسال نسبت به دوره قبل افت عملکرد را ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنایع بهداشتی ساینا در دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1400 به ازای هر سهم 822 ریال زیان محقق کرده است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل شرکت به ازای هر سهم مبلغ 1,252 ریال سود محقق کرده بود.

 سایر تغییرات موثر دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته: 

زیان خالص: 8.2 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 12.5 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده بود.

سود ناخالص: 20.1 میلیارد تومان که 35.67% افت داشته است.

زیان عملیاتی: 3.5 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 17.1 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرده بود.

درآمدهای عملیاتی: 157 میلیارد تومان که 47.05% رشد داشته است.

هزینه های مالی: 04.8 میلیارد تومان که 189.93% رشد داشته است.

سرمایه: 10 میلیارد تومان که بدون تغییر بوده است.

 نسبت های مالی دوره: 

نسبت پوشش بهره: 0.72-

نسبت حاشیه سود خالص: 5.23-%

نسبت حاشیه سود ناخالص: 12.8%

نسبت حاشیه سود عملیاتی: 2.22-%

تعداد سهام شرکت: 100,000,000

سود هر سهم محاسبه شده (ریال): 821.64-

نسبت P/E قیمت به سود هر سهم: 110.15-

نسبت P/E گروه: 9.41

نسبت P/S قیمت به فروش: 5.77

ارسال نظر

تازه ها