کد خبر 113578

کویر تایر در دوره شش ماهه منتهی به خرداد در صورت مالی حسابرسی شده به ازای هر سهم سود خالص بیش از ۹۰ تومانی محقق کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کویر تایر در دوره 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 ضمن ثبت افزایش سرمایه 6% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 916 ریال سود محقق کرده است.

  «پکویر» با سرمایه ثبت شده 2,180,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 مبلغ 1,996,270 میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 748% رشد داشته است.

 نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

ارسال نظر

تازه ها