کد خبر 113394

شرکت پتروشیمی نوری در سه ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۰ با رشد قابل توجه در نرخ فروش محصولات خود حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی نوری در دوره سه ماهه منتهی به خرداد با رشد ۲۵۲ درصدی درآمد عملیاتی ۱۲ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومانی با بهای تمام شده‌ ۹ هزار میلیارد تومانی به دست آورده است. 

سودناخالص و سود عملیاتی شرکت در این دوره به ترتیب با رشد ۵۵۳ و ۴۰۷ درصدی به ۳۷۰۸ و ۲۴۶۳ میلیارد تومان رسیده‌اند. 

نوری در سه ماهه اول سال سودخالص ۲۸۵۰ میلیارد تومانی شناسایی کرده است که در قیاس با مدت مشابه در سال مالی گذشته رشد ۲۷۳ درصدی داشته است.  

شرکت با سرمایه ۹۰۰ میلیارد تومانی به ازای هر سهم سود ۳۱۶.۶ تومانی شناسایی کرده است. 

افزایش درآمد فروش داخلی و صادراتی 

از مجموع فروش شرکت در این دوره ۷۷۸۷ میلیاد تومان مربوط به بخش داخلی و ۵۰۱۴ میلیارد تومان آن مربوط به بخش صادرات بوده است که هر کدام در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ به ترتیب رشد ۲۶۸ و ۲۲۹ درصدی داشته‌اند. 

نوری در این سه ماهه ۵۵۸۶۸۶ تن محصول در بازار داخل و ۴۰۷۰۴۰ تن محصول از طریق صادرات به فروش رسانده است؛ این در حالیست که در سه ماهه سال گذشته مقدار فروش داخلی و صادراتی ۵۵۰۲۴۱ و ۴۲۲۹۷۲ تن بوده است که نشان می‌دهد افزایش درآمد شرکت به دلیل افزایش نرخ محصولات بوده است نه افزایش مقداری فروش.  

میانگین نرخ فروش داخلی محصولات در این دوره ۴۳۳۷۴۹۴۸ تومان به ازای هر تن بوده است که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱۱ درصد افزایش و میانگین نرخ فروش صادراتی ۲۳۸ درصد افزایش داشته است. 

برآورد شرکت از عملکرد 9 ماهه باقی مانده 

برآورد شرکت از مقدار فروش خود در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به اسفندماه مجموعا ۳۵۲۴۳۷۶ تن می‌باشد که از این مقدار ۱۶۹۴۳۴۰ تن آن تخمین فروش در بازار داخل و ۱۸۳۰۰۳۶ تن آن برای فروش صادراتی برآورد شده است که همانطور که پیداست نشان می‌دهد نوری برای ۹ ماه باقی مانده سال قصد دارد فروش صادراتی خود را تقویت کند. 

همچنین مبلغ فروش شرکت در ۹ ماه منتهی به اسفندماه ۳۱ هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است که با جمع با مبلغ فروش سه ماه سپری شده به حدود ۴۵ میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۰ می‌رسد که تفاوت چندانی با مبلغ فروش ۴۳ میلیارد تومانی سال مالی ۹۹ نخواهد داشت. 

 اجرای پروژه های شیرین سازی برش سنگین و نیز پروژه بازیابی گازهای فلر جز برنامه‌های بااهمیت شرکت پتروشیمی نوری تا پایان سال مالی جاری هستند که به ترتیب ۲۵۴ و ۳۴۹ میلیارد تومان برآورد هزینه‌های ریالی آن‌ها و ۴۲ هزار و ۸۲۲ و ۲۵ هزار و ۹۱۷ یورو برآورد هزینه‌های ارزی آن‌هاست.

 

ارسال نظر

تازه ها