کد خبر 112977

سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه برای نمادهای زقیام، فسپا، شنفت، اتکای، قهکمت و فنفت را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سازمان بورس اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه برای شرکت‌های ذیل را در روز شنبه 16 مرداد صادر کرد: 

فنفت

سرمایه فعلی: 44میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 172 درصد 

سرمایه جدید: 120 میلیارد تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به علت: جبران مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اصلاح ساختار مالی

قهکمت 

سرمایه فعلی: 41 میلیارد و 40 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 593 درصد 

سرمایه جدید: 284 میلیارد و 534 میلیون و 300 هزار تومان 

منبع: 13 درصد سودانباشته / 580 درصد مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

اتکای 

سرمایه فعلی: 400 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 30 درصد 

سرمایه جدید: 520 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی و بهبود ظرفیت پذیرش ریسک و ظرفیت نگهداری

شنفت 

سرمایه فعلی: 250 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 568 درصد 

سرمایه جدید: هزار و 669 میلیارد و 113 میلیون و 400 هزار تومان 

منبع: مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 

به علت: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 15/02/98 مجلس شورای اسلامی)

فسپا 

سرمایه فعلی: 65 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 100 درصد 

سرمایه جدید: 130 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری‌های گذشته

زقیام 

سرمایه فعلی: 70 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 885 درصد 

سرمایه جدید: 689 میلیارد و 707 میلیون و 926 هزار تومان 

منبع: مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

 

ارسال نظر

تازه ها