کد خبر 112310

شرکت پتروشیمی مارون در 4 ماهه منتهی به تیرماه سال مالی جاری با رشد 152 درصدی نسبت به سال مالی قبل، 9850 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی مارون با درآمد 2232 میلیارد تومان در تیرماه افزایش 17 درصدی نسبت به خرداد داشته است. 

مجموع درآمد 4 ماهه به 9849.6 میلیارد تومان رسیده که 146 درصد بیشتر از مدت مشابه قبل است. 

درآمد صادراتی مارون با افت فروش مقداری 25 درصدی برابر 2895.3 میلیارد تومان گزارش شده که افزایش 67 درصدی داشته است. 

 

ارسال نظر

تازه ها