کد خبر 112173

شرکت فولاد خراسان در چهارمین ماه سال مالی جاری بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فولاد خراسان در پایان تیرماه به درآمد 911.7 میلیارد تومانی رسیده که 33 درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

مجموع درآمد فخاس در چهارماه به 4068.9 میلیارد تومان رسیده که 147 درصد بیشتر از مدت مشابه قبل است. 

فروش صادراتی فولاد خراسان در 4 ماه امسال 119,725 تن محصول بوده که 295 درصد بیشتر از پارسال است و درآمد حاصل از آن 1464.8 میلیارد تومان رسیده که بیش از 700 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها