کد خبر 111976

پتروشیمی پردیس در ٩ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ١۴٢٢٢ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ١٧۶ درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی پردیس که سال مالی منتهی به شهریور دارد در دوره 9 ماهه تا انتهای خرداد به درآمد عملیاتی 13,674 میلیارد تومان رسید و افزایش 173 درصدی در قیاس با مدت مشابه قبل داشت. 

مجموع فروش مقداری با رقم 2,704,544 تن رشد 19 درصدی را در قیاس با دوره مشابه قبل نشان داد. 

بهای تمام شده با رقم 4421.4 میلیارد تومان رشد 92 درصدی را ثبت کرد و نسبت به درآمدها افزایش کمتری داشت. 

با توجه به رشد کمتر بهای تمام شده، سود ناخالص افزایش قابل توجه 242 درصدی را با رسیدن به 9252.6 میلیراد تومان ثبت کرد. 

سود عملیاتی برابر 8329.6 میلیارد تومان بود و افزایش 167 درصدی داشت. 

سود خالص نیز با افزایش 176درصدی به رقم 8532.9 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم سود 1422.2 تومانی تحقق یافته است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها