کد خبر 111828

بیمه البرز در سه ماهه اول سال مالی از محل فروش حق بیمه بیش از 1200 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بیمه البرز در سه ماهه اول امسال مجموع درآمد حق بیمه را برابر 1204.8 میلیارد تومان (58 درصد بیشتر از مدت مشابه قبل) و هزینه خسارت را 654.9 میلیارد تومان (6 درصد بیشتر از مدت مشابه قبل) گزارش کرد. 

سود عملیاتی بیمه البرز در بهار برابر 301 میلیارد تومان بود (198 درصد بیشتر از مدت مشابه قبل) بوده است. 

سود خالص برابر 298.9 میلیارد تومان بوده و رشد 196 درصدی را در قیاس با بهار 99 نشان می‌دهد. 

سود خالص برای هر سهم برابر 20.7 تومان محقق شده و در عملکرد سه ماهه 196 درصد رشد در قیاس با بهار داشته است. 

40 درصد از حق بیمه‌های صادر شده به رشته درمان و 17 درصد به بیمه شخص ثالث اختصاص داشته است که بیشترین وزن‌ بیمه‌های صادر شده را نشان می‌دهد. 


 

ارسال نظر

تازه ها