کد خبر 111782

بررسی صورت مالی سه ماهه اول پتروشیمی خراسان حاکی از آن است که این شرکت بهار را با رشد بیش از 100 درصدی سود خالص به پایان برده است.

 به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی خراسان سه ماهه اول سال جاری را با سود خالص 547 میلیارد تومانی معادل 306 تومان به ازای هر سهم به پایان رساند که 123 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. 

بیشترین در آمد شرکت از محل فروش اوره و بعد از آن از محل فروش کریستال ملامین است. مقدار فروش اوره شرکت تقریبا برابر با مدت مشابه سال قبل است و حدود 40 درصد مبلغ فروش آن به صادرات اختصاص دارد.

✅ فروش شرکت در بهار سال جاری 838 میلیارد تومان بوده که 138 درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل و حدود 23 درصد بیشتر از زمستان بوده است. حاشیه سود ناخالص بهار سال جاری 70 درصد گزارش شده که این عدد در بهار و زمستان سال قبل به ترتیب در سطح 70 و 60 درصد بوده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها