کد خبر 111677

بررسی صورت مالی فولاد آلیاژی ایران نشان از افزایش 11 درصدی حاشیه سود خالص و رسیدن آن به 41 درصد در سال مالی منتهی به اسفند 99 دارد.

نگاه کلی به درآمد و سودسازی (تلفیقی حسابرسی شده) 

مجموع درآمد عملیاتی فولاژ با رقم 6420.6 میلیارد تومان و بهای تمام شده با رقم 3877.8 میلیارد تومان به ترتیب افزایش 129 و 91 درصدی در مقایسه با سال 98 است. 

سود ناخالص با افزایش قابل توجه 229 درصدی به رقم 2542.8 میلیارد تومان رسیده است. 

سود عملیاتی با رشد 237 درصدی رو به رو شده و به 2496.8 میلیارد تومان رسیده است. 

سود خالص جهش 214 درصدی را با رسیدن به رقم 2629.1 میلیارد تومان ثبت کرده است. 

سود خالص به ازای هر سهم برابر 219.1 تومان محقق شده است. 

حاشیه سود خالص برابر 41 درصد بوده و 11 درصد در قیاس با سال گذشته داشته است. 

بررسی درآمدهای غیرعملیاتی 

مجموع درآمدهای غیر عملیاتی که از محل سرمایه‌گذاری‌ها به دست آمده برابر 212.8 میلیارد تومان بوده که 190 درصد رشد را نشان می‌دهد. 

از مجموع درآمد عنوان شده 38.3 میلیارد تومان از محل سود سپرده کوتاه مدت بانک‌ها و 168.6 میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت وابسته به دست آمده است. 

وضعیت فروش 

میانگین نرخ فروش محصولات در سال 99 رشد 51 درصدی و مقدار فروش  افزایش 9 درصدی داشته که در نهایت به رشد 129 درصدی درآمدها منتهی شده است. 

در بخش صادرات با وجود یک محصول که افزایش نرخ 134 درصدی داشته درآمد 331.8 میلیارد تومان محقق شده که 24 درصد بیشتر از سال 98 بوده است. 


 

ارسال نظر

تازه ها