کد خبر 111249

با بررسی صورت مالی یک ساله پتروشیمی خارک شاهد افت حاشیه سود خالص در سال ۹۹ هستیم.

 نگاه کلی به درآمد و سودسازی 

پتروشیمی خارک با مجموع درآمد عملیاتی 5170.6 میلیارد تومان و بهای تمام شده 1856.9 میلیارد تومان به ترتیب افزایش 97 و 64 درصدی را رقم زد. 

با توجه به آنکه درآمد عملیاتی 33 درصد بیشتر از بهای تمام شده رشد داشته، سود ناخالص افزایش قابل توجه 122 درصدی را با رسیدن به رقم 3313.6 میلیاردتومان نشان می‌دهد. 

سود عملیاتی رشد 78 درصدی داشته و به رقم 3218.6 میلیارد تومان رسیده است. 

سود خالص با رقم 3381.8 میلیارد تومان 58 درصد بیشتر از سال 98 بوده است؛ بدین ترتیب به ازای هر سهم 563.7 تومان سود نقدی محقق شده است. 

حاشیه سود خالص در سال 99 برابر 65 درصد بوده که نسبت به سال 98 افت 17 درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی درآمدهای غیرعملیاتی 

درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری برابر 223.9 میلیارد تومان ، 34 درصد کمتر از سال 98 بوده است. 

وضعیت فروش 

از نظر فروش مقداری در سال 99 افت 3 درصدی را شاهد بودیم که افزایش 80 درصدی میانگین نرخ محصولات بر آن  ارجحیت داشت و افزایش درآمدها را رقم زد. 

 قیمت متانول به عنوان محصول اصلی این شرکت افزایش 93 درصدی داشته و مقدار فروش آن نیز رشد 25 درصدی را نشان می‌دهد. 

نکته پایانی: انرژی مصرفی توسط پتروشیمی خارک شامل آب، برق، گاز و سوخت در سال 99 برابر 99 میلیارد تومان ، 6 درصد کمتر از سال 98، بوده است. 

IMG_20210708_205849_651

ارسال نظر

تازه ها