کد خبر 111248

بررسی صورت مالی یک ساله همراه اول در آستانه برگزاری مجمع عمومی این شرکت نشان از آن‌ دارد که وضعیت درآمد و سودسازی شرکت در سال ۹۹ روند باثبات و رو به افزایش داشته است.

نگاه کلی به درآمد و سودسازی (بر اساس صورت مالی یک ساله تلفیقی) 

مجموع درآمدهای عملیاتی همراه اول در سال گذشته برابر 24,399.9 میلیارد تومان و بهای تمام شده 17,760.1 میلیارد تومان بوده که به ترتیب افزایش 35 و 39 درصدی را نشان می‌دهد. 

سود ناخالص 6639.7 میلیاردتومانی در سال گذشته افزایش 27 درصدی در قیاس با سال 98 داشته است. 

سود عملیاتی 18 درصد بیشتر شده و به رقم 4990.8 میلیارد تومان رسیده است. 

سود خالص هم با افزایش 32 درصدی برابر 4963.5 میلیارد تومان گزارش شده و بدین ترتیب سود خالص برای هر سهم برابر 258.5 تومان محقق شده است. 

حاشیه سود خالص همراه در سال 99 برابر 20 درصد بوده و در مقایسه با سال 98 تغییر ناچیز 1 درصدی داشته است. 

بررسی درآمدهای غیرعملیاتی 

همراه اول در سال گذشته 374.9 میلیارد تومان از محل سود تضمین شده سپرده‌گذاری‌ها به دست آورده که 8 درصد کمتر از سال 98 بوده و 1078.7 میلیارد تومان سود سهام داشته که 130 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 98 بوده است. 

وضعیت فروش 

همراه اول درآمد اصلی خود را از مشترکین خطوط ثابت و دائمی به دست می‌آورد. 

درآمد حاصل از کارکرد مشترکین دائمی افزایش 29 درصدی داشته و برابر 8901.2 میلیارد تومان گزارش شده در حالی که کارکرد مشترکین اعتباری با افزایش 38 درصدی به 12740.8 میلیاردتومان رسیده و رشد قابل توجه‎تری داشته است. 

نکته پایانی: هزینه نگهداری شبکه که سنگین‌ترین هزینه برای همراه اول به شمار می‌رود در سال 99 برابر 2046.6 میلیارد تومان بوده و نسبت به سال 98 افزایش 75 درصدی داشته است. 

IMG_20210708_205315_955

ارسال نظر

تازه ها