کد خبر 111180

شرکت تراکتورسازی ایران در زمینه مونتاژ انواع تراکتورهای سبک، نیمه سنگین و سنگین فعالیت دارد و نماد آن در بازار اول بورس قرار دارد که در ادامه آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تراکتورسازی ایران با نماد معاملاتی تایرا در سال 1347 تاسیس و در بهار سال 1349 مورد بهره‌برداری قرار گرفت. شرکت در سال 1375 به سهامی عام تبدیل و در همان سال در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

مطالعه وضعیت صنعت تولید تراکتور در ایران نشان می‌دهد که این شاخه از صنعت طی سالهای متمادی دارای یک محـیط غیررقـابتی و انحصاری بوده است ،اما در سالهای اخیر با تغییراتی که در سیاستهای کلان دولتها روی داده، شاهد ایجـاد فضـای رقـابتی در ایـن صنعت میباشیم؛ که ظهور شرکت‌های کوچک و بزرگ دیگر به عنوان رقیب ماحصل این تغییرات هستند. با این وجود حدود 98 درصد از بازار کشور در اختیار این شرکت با ظرفیت اسمی 30 هزار دستگاه در سال است.

در سال 99 مجموعا شرکت 22097 محصول در بازار داخلی و 1656 محصول در بازار صادراتی به فروش رسانده است.

 

فعالیت‌های فعلی و خطوط تجاری جدید

فعالیت‌های فعلی شرکت، عمدتا در زمینه مونتاژ انواع تراکتور از رنج ٣٨ تا ١٥٠ اسب بخار، تولید قطعات و مجموعه‌های تراکتور، ساخت ابزار، تولید تریلر و بکهولودر، فروش قطعات یدکی و فعالیتهای خدماتی متمرکـز می‌باشـد کـه ایـن فعالیـت هـا در شـرکت اصـلی و شرکتهای تابعه از جمله موتورسازان، ریختـه‌گـری، خـدمات صـنعتی، ت ث ث، تـامین و تولیـد قطعـات، تراکتورسـازی کردسـتان و تراکتورسازی ارومیه انجام میگیرد. و فعالیتهای مربوط به فروش و صادرات نیز از طریق حوزه‌های بازرگانی و شـبکه فـروش و توزیـع جار‌ی میگردد. البته در بخش فروش محصول، روش‌ها‌ی متعدد فروش موجود بوده و مشتریان عمدتا از تسهیلات بانکی اسـتفاده می‌نمایند.

 

بررسی صورت مالی یک ساله 99 و سه ماهه اول 1400

تایرا در سال مالی 99 با رشد 93 درصدی نسبت به سال مالی گذشته، درآمد عملیاتی 3954 میلیارد تومانی با بهای تمام شده 3260.2 میلیارد تومانی به دست آورده است.

سود ناخالص و سود عملیاتی شرکت به ترتیب با رشد 61 و 59 درصدی به مبالغ 693.7 و 550.6 میلیارد تومان رسیده‌اند.

سود خالص نیز با 70 درصد افزایش نسبت به سال مالی 98 به 638.4 میلیارد تومان رسیده است و شرکت به ازای هر سهم سود 199.5 میلیارد تومانی شناسایی کرده است.

حاشیه سود ناخالص به 17.5 درصد و حاشیه سود خالص به 16.1 درصد رسیده‌اند، که نسبت به سال مالی قبل به ترتیب کاهش 16.2 و 11.5 درصدی داشته‌اند.

این شرکت توانسته در فصل بهار 1400 مجموعا 1030 میلیارد تومان فروش داشته باشد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 36 درصد رشد کرده است. 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها