کد خبر 110493

فاسمین با درآمد 281.2 میلیارد تومان در خردادماه مجموع درآمد سه ماه اول را برابر 572.7 میلیارد تومان گزارش کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کالسیمین در خرداد بدون تغییر نسبت به اردیبهشت بیش از 280 میلیارد تومان فروش ثبت کرد. فروش شرکت نسبت به میانگین سال گذشته حدودا 30 درصد رشد نشان می دهد. 

 فاسمین در فصل بهار مجموعا 573 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 185 درصد افزایش نشان می دهد.

 فاسمین در خرداد 3470 تن شمش روی به فروش رسانده است. فروش شمش روی در فروردین 4280 تن و در میانگین سال 99 برابر 2300 تن بوده است. 

 نرخ فروش شمش روی در خرداد بدون تغییر نسبت به اردیبهشت برابر 59.5 میلیون تومان در هر تن بوده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها