کد خبر 110413

«خچرخش» طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 1400 مبلغ 121 میلیارد . 611 میلیون تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 250 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت چرخشگر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان خرداد 1400 معادل 482,658 48 میلیارد و 266 میلیون تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 156 درصد افزایش داشته است.

«خچرخش» با سرمایه ثبت شده 952,094 95 میلیارد و 209 میلیون و 400 هزار تومانی میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 1400 مبلغ 121 میلیارد . 611 میلیون تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 250 درصد رشد داشته است.

انتهای خبر 

ارسال نظر

تازه ها