کد خبر 110412

«سبهان» طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 1400 مبلغ 94 میلیارد و 86 میلیون تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان بهبهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان خرداد 1400 معادل 325,654 32 میلیارد و 560 میلیون تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 40 درصد افزایش داشته است.

«سبهان» با سرمایه ثبت شده 20 میلیارد تومانی طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 1400 مبلغ  94 میلیارد و 86 میلیون تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69 درصد رشد داشته است.

انتهای خبر 

ارسال نظر

تازه ها