کد خبر 110410

«زپارس» طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به پایان آذرماه 1400 مبلغ 94 میلیارد و 476 میلیون تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان خرداد 1400 معادل 22 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است.

«زپارس» با سرمایه ثبت شده 32 میلیارد و 534 میلیون تومان طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به پایان آذرماه 1400 مبلغ 94 میلیارد و 476 میلیون تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد داشته است.

انتهای خبر 

ارسال نظر

تازه ها