کد خبر 110385

فلوله در بهار امسال رشد 43 درصدی درآمد در مقایسه با بهار پارسال داشت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فلوله در خرداد ماه حدود 30 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت ماه 17 درصد رشد داشته و نسبت به میانگین سال 99 حدود 12 درصد رشد داشته است.

 این شرکت توانسته در فصل بهار 1400 مجموعا حدود 68.3 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد رشد داشته است. 

 در خرداد ماه  جمعا 1399 تن لوله های نشکن تولید کرده که 38 درصد بیش از ماه گذشته می باشد. هم چنین در خرداد ماه 1713 تن لوله های نشکن(داخلی و صادراتی) فروخته که  34درصد بیش از اردیبهشت ماه می باشد

در خرداد ماه، نرخ فروش لوله های نشکن داخلی و صادراتی   به ترتیب 18.9 و 12 میلیون تومان به ازای هر تن بوده که نسبت به اردیبهشت ماه به ترتیب 8.6+ و 7.7- تغییر داشته اند. 

 

ارسال نظر

تازه ها