کد خبر 110259

لبنیات کالبر در پایان سال مالی ۹۹ سود خالص ۲۲.۵ میلیارد تومانی شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، لبنیات کالبر در صورت مالی تلفیقی منتهی به اسفند 99 با درآمد عملیاتی 316.2 میلیارد تومان و بهای تمام شده 237.3 میلیارد تومان به ترتیب رشد 50 و 40 درصدی در مقایسه با سال 98 داشته است. 

سود ناخالص غالبر با رشد 93 درصدی به 78.9 میلیارد تومان رسیده است. 

با توجه به رشد قابل توجه 196 درصدی سایر درآمدها، سود عملیاتی با افزایش 292 درصدی به 48.3 میلیارد تومان رسیده است. 

بدین ترتیب زیان خالص شرکت در سال 98 به سود خالص 22.5 میلیارد تومانی در انتهای سال 99 تبدیل شده است. 

بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم برای سال مالی 99 معادل 48.8 تومان محقق شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها