کد خبر 110232

سودخالص شرکت کالسیمین در سال مالی 99 با رشد 156 درصدی به 1205 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، کالسیمین در صورت مالی یک ساله منتهی به اسفند 99، با درآمد عملیاتی 1683.3 میلیارد تومان و بهای تمام شده 652.2 میلیارد تومان به ترتیب افزایش 134 و 78 درصدی در مقایسه با سال 98 داشته است. 

فروش صادراتی فاسمین برابر 1025.5 میلیارد تومان بوده و افزایش 100 درصدی را در قیاس با سال 98 نشان می‌دهد. 

سود ناخالص 1031.1 میلیارد تومانی در سال 99 افزایش 193 درصدی در مقایسه با سال 98 داشته است. 

سود عملیاتی رشد 172 درصدی را با رسیدن به رقم 1249.4 میلیارد تومان رسیده و سود خالص جهش 156 درصدی را با رسیدن به رقم 1204.9 میلیارد تومان نشان داده است. 

بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم برابر 200.8 تومان محقق شده است. 

حاشیه سود ناخالص فاسمین در سال 99 برابر 61 درصد (12 درصد بیشتر از سال 98) و حاشیه سود خالص برابر 72 درصد (6 درصد بیشتر از سال 98) بوده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها