کد خبر 110069

سودخالص پاکشو در سال مالی 99 با رشد 105 درصدی به 1510 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تولیدی پاکشو در سال 1351 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ 28/11/1392 نام شرکت به گروه صنعتی پاکشو تغییریافته است.

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصوالت بهداشتی و کارهای تولیدی و بازرگانی، سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معامالتی که به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد.

 

این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 99 با مجموع درآمد عملیاتی 3717 میلیارد تومان و بهای تمام شده 2722.5 میلیارد تومان به ترتیب افزایش 85 و 107 درصدی نسبت به سال 98 داشته است.

فروش صادراتی پاکشو در سال 99 بهبود داشته است؛ از فروش 18,335 تن محصول (77 درصد افزایش) درآمد 556.6 میلیارد تومانی به دست آمده که رشد 426 درصدی در مقایسه با سال 98 را نشان می‌دهد.

سود ناخالص با رشد 43 درصدی به 994.5 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با افزایش 40 درصدی به 832 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص با جهش 105 درصدی به 1509.9 میلیارد تومان رسیده و بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم 31.5 تومان محقق شده که با توجه به افزایش سرمایه سنگین 2300 درصدی در سال 99، سود خالص هر سهم افت 91 درصدی داشته است.

با توجه به افزایش قابل توجه بهای تمام شده حاشیه سود ناخالص در سال 99 برابر 27 درصد بوده که 8 درصد کمتر از سال 98 بوده اما حاشیه سود خالص برابر 41 درصد برآورد می‌شود که 4 درصد بیشتر از سال 98 بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها