کد خبر 110045

دو شرکت بیمه حافظ با نماد معاملاتی «وحافظ» و ماشین‌سازی اراک با نماد معاملاتی «فاراک» مجوز افزایش سرمایه دریافت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه بیمه حافظ و ماشین‌سازی اراک را به شرح ذیل صادر کرد. 

وحافظ

سرمایه فعلی: 12 میلیارد و 200 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 310 %

سرمایه جدید: 390 میلیارد و 200 میلیون تومان 

منبع: آورده نقدی سهامداران 

به علت: اصلاح ساختار مالی، ارتقای رتبه توانگری مالی و فعالیت در سرزمین اصلی

فاراک 

سرمایه فعلی: حدود 1435 میلیارد تومان 

درصد افزایش: 44%

سرمایه جدید: حدود 2064 میلیارد تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

به علت: تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز

ارسال نظر

تازه ها