کد خبر 109854

سود خالص شرکت کیسون با جهش قابل توجه ۸۳۲ درصدی به مبلغ ۵۵۸ میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، صورت مالی تلفیقی منتهی به سال 99 شرکتکیسون با درآمد عملیاتی 2184.9 میلیارد تومان و بهای تمام شده 2012.6 میلیارد تومان سود ناخالص 172.2 میلیاردتومانی گزارش کرده که در مقایسه با سال 98 افزایش 70 درصدی داشته است.

سود عملیاتی کیسون در سال 99 برابر 118.2 میلیارد تومان بوده که به علت افزایش قابل توجه سایر درآمدها، افزایش چشمگیر 174 درصدی داشته است.

سود خالص با جهش 832 درصدی به 558.2 میلیارد تومان رسیده و بدین ترتیب به ازای هر سهم سود خالص 110.8 تومانی محقق شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها