کد خبر 109688

شرکت زرین معدن آسیا با رشد ۶۶ درصددی نسبت به سال مالی گذشته در سال مالی ۹۹ سود خالص ۱۰۵.۵ میلیارد تومانی محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت زرین معدن آسیا در صورت مالی یک ساله منتهی به اسفند ۹۹ با مجموع درآمد عملیاتی ۴۰۴ میلیارد تومان(۱۴۸ درصد بیشتر از مدت مشابه قبل) و بهای تمام شده ۳۰۱ میلیارد تومان(۱۴۵ درصد بیشتر از مدت مشابه قبل) به سود ناخالص ۱۰۳ میلیارد تومانی رسیده که در مقایسه با سال مالی ۹۸ افزایش ۱۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

سود عملیاتی فزرین در سال مالی ۹۹ به ۹۷.۵ میلیارد تومان رسیده که ۱۷۰ درصد بیشتر از سال ۹۸ است. سود خالص این شرکت تولیدکننده سرب و روی در سال گذشته ۱۱۴ میلیارد تومان بوده که افزای ۱۱۵ درصدی نسبت به دوره قبلی داشته است؛ بدین ترتیب با سرمایه جدید ۱۰۸ میلیاردتومانی (افزایش ۶۶ درصدی) سود خالص برای هر سهم فزرین برابر ۱۰۵.۵ تومان گزارش شده و رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

حاشیه سود ناخالص فزرین در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱.۵ درصد بیشتر شده و به ۲۵.۵ درصد رسیده اما حاشیه سود خالص در سطح برابری با سال ۹۸ بوده و برابر ۲۸ درصد بوده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها