کد خبر 109209

شرکت پتروشیمی آبادان در دوره 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 1399 به ازای هر سهم 33 ریال سود محقق کرده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 278 ریال زیان شناسایی کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی آبادان در دوره 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 1399 به ازای هر سهم  33 ریال  سود محقق کرده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 278 ریال زیان شناسایی کرده بود.

«شپترو» با سرمایه ثبت شده 552 میلیارد تومانی طی عملکرد 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 1399 مبلغ 18 میلیارد و 468 میلیون تومان سود محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها