کد خبر 109014

شرکت حفارى شمال ٢ ماهه اول سال مالى جدید را با فروش ٢٤٠ میلیارد تومانى به پایان رساند.

به گزارش پایگاه خبرى بااقتصاد، شرکت حفارى شمال در ٢ ماهه نخست سال مالى جدید با رشد ٣٢١ درصدى نسبت به مدت مشابه سال گذشته مبلغ ٢٤٠ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. 

حفارى در اردیبهشت با کاهش ١١ درصدى نسبت به ماه قبل ١١٣ میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده است.

ارسال نظر

تازه ها