کد خبر 109011

شرکت تولید نیروی برق آبادان از افزایش نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی از ۶۰۰ ریال به ۶۴۲ ریال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبرى بااقتصاد، شرکت تولید نیروی برق آبادان اعلام نمود نرخ فروش هر کیلو وات ساعت آمادگی همانند سنوات قبل ۱۸۵ ریال تعیین شده و سقف نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی از ۶۰۰ ریال به ۶۴۲ ریال افزایش یافت.

ارسال نظر

تازه ها