کد خبر 108842

فایرا با افزایش 16 درصدی حاشیه سود ناخالص در سال 99 و رشد 200 درصد در سود خالص عملکرد قابل توجهی را به ثبت رساند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، آلومینیوم ایران با درآمد عمیاتی 6937.3 میلیارد تومان و بهای تمام شده 4328.9 میلیارد تومان به ترتیب افزایش 81 و 45 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 98 داشته است. 

فایرا از صادرات 64,378 تن شمش خالص که در مقایسه با سال 98 افزایش 170 درصدی داشته به درآمد صادراتی 2743.4 میلیارد تومانی رسیده و رشد 485 درصدی را ثبت کرده است. 

با توجه به اینکه درصد افزایش درآمد قابل توجه‌تر از بهای تمام شده بوده سود ناخالص با جهش 207 درصدی به 2608.4 میلیارد تومان رسیده است. 

سود عملیاتی افزایش 158 درصدی داشته و برابر 1795.4 میلیارد تومان گزارش شده است. 

سود خالص با رشد چشمگیر 194 درصد به 1582.7 میلیارد تومان رسیده اما سود خالص برای هر سهم به علت افزایش سرمایه 85 درصدی درصد رشد کمتری را نشان می‌دهد. 

بدین ترتیب با سرمایه جدید حدود 963 میلیارد تومانی سود خالص به ازای هر سهم افزایش 52 درصدی پیدا کرده و به 164.4 تومان رسیده است. 

حاشیه سود ناخالص فایرا در سال 99 برابر 38 درصد (16 درصد بیشتر از سال 98) و حاشیه سود خالص برابر 23 درصد (9 درصد بیشتر از سال 98) بوده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها