کد خبر 108806

شرکت مس شهید باهنر دو ماهه اول سال مالی را با فروش ۵۳۵ میلیارد تومانی به پایان رساند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مس شهید باهنر با درآمد 317.3 میلیاردتومان در اردیبهشت افزایش 46 درصدی نسبت به فروردین و رشد 160 درصدی در مقایسه با اردیبهشت 99 داشته است. 

مجموع درآمد دوماهه اول فباهنر برابر 534.7 میلیارد تومان است که 195 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته است. 

فباهنر در دوماه گذشته 452 تن صادرات داشته و از این مقدار صادرات درآمد 87.9 میلیارد تومانی به دست آورده است؛ مقدار صادرات و درآمد حاصل از آن به ترتیب افزایش 343 درصد و بیش از هزار درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال را نشان می‌دهد. 

 

ارسال نظر

تازه ها